ფესტივალის მიზნები

სამეცნიერო ფესტივალის მიზნები:

  • სამეცნიერო კვლევებისა და ინოვაციების პოპულარიზაცია;
  • ქვეყნის სამეცნიერო და ინოვაციური პოტენციალის წარმოჩენა;
  • ქართველ და უცხოელ მკვლევართა მიღწევების გაცნობა ფართო საზოგადოებისათვის;
  • საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება;
  • მკვლევართა მოტივაციის ზრდა;
  • ახალგაზრდების, სტუდენტებისა და სკოლის მოსწავლეების დაინტერესება სამეცნიერო კვლევებითა და ინოვაციებით;

განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის დაახლოება.